Make your own free website on Tripod.com


One Beaker of Selma PALIC
 

Rose for Mamie


MUSIC

Selma Palic
je
mlada Belgijanka, bosanskog porijekla rođena u Aschafenburgu kraj Frankfurta u Njemačkoj.

Čim je mogla da drži violinu u rukama njen otac je već upiso u Muzičku akademiju.
Danas ona, pored toga što igra tenis, veoma lijepo svira violinu.


Selma PALIC
Ovaj beker odn pehar osvojen je pred otvaranje ove stranice.
Uz beker je donijela i ruže. Na pitanje šta će sa njima Selma je odgovorila:
- Ruža za mamu, ruža za tatu, a beker za mene.

Rose for Daddy


TENNIS

Selma Palic
je
mlada Belgijanka, bosanskog porijekla rođena u Aschafenburgu kraj Frankfurta u Njemačkoj.
Još nije bila  sigurno ni stala na noge kad je otac upisao u tenis-klub.
No nije prošlo dugo vremena, a Selma je počela kući donositi osvojene trofeje. Na polici se slažu pehar za peharom.