Make your own free website on Tripod.com


Webpage of Selma PALIC
 TENNIS

STORIES
of
Selma

Belgian citizen
Born in Aschafenburg at Frankfurt in Germany of father Ziko Palic and mother Sena Kustura.

If old them child of three years has shown sympathy for sport and music. This way that its father has its then them still none four year has become, registered in the tennis club.


 TENNIS
VERHALEN
van
Selma

Belgische Staatsburgerschap
Geboren in Aschafenburg bij Frankfurt in Duitsland
van vader Ziko Palic en moeder Sena Kustura.

Als kind van drie jaar oud ze heeft getoond sympathie voor sport en muziek.
Zo dat haar vader heeft, toen ze nog geen vier jaar is geworden, haar  ingeschreven in de tennis club.

 
Selma Palic and Tennis TOP STAR Kim Clijsters