Make your own free website on Tripod.com


Webpage of Selma PALIC
 


TENNIS

STORIES
of
Selma

Belgian citizen
Born in Aschafenburg at Frankfurt in Germany of father Ziko Palic and mother Sena Kustura.

If them child of three years old  has shown sympathy for sport and music. This way that its father has its then them still none five years has become, registered in the tennis club.

 


Selma Palic on the practice with friends and tetchier
 


TENNIS
VERHALEN
van
Selma

Belgische Staatsburgerschap
Geboren in Aschafenburg bij Frankfurt in Duitsland
van vader Ziko Palic en moeder Sena Kustura.

Als kind van drie jaar oud ze heeft getoond sympathie voor sport en muziek.
Zo dat haar vader heeft, toen ze nog geen vijf jaar is geworden, haar  ingeschreven in de tennis club.

 

http://www.vtv.be

http://www.vtv.be